Lochem - Vorden | info@ontdekjegevoel.nl | 06-57950582

Vanwege de maatregelen om het Coronavirus onder controle te krijgen, biedt de praktijk op dit moment behandelingen aan via Skype. Behandelingen in de praktijk zijn alleen in noodsituaties mogelijk.

Behandelingen duren een klein uurtje. Behandelingen via Skype kosten € 60 per keer, een behandeling in de praktijk kost € 75,00. Voor een behandeling in de avonduren geldt een toeslag van € 10,00. Deze tarieven worden niet verhoogd gedurende het behandeltraject. Facturen kunnen contant betaald worden of via overmaking.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden, ook zonder verwijsbrief, (een deel van) de behandelkosten als je aanvullend verzekerd bent. Voor een eerste indicatie per verzekeraar klik hier. Informeer bij je zorgverzekeraar hoe hoog een eventuele vergoeding voor jou precies is.

Vaak zijn er ook vergoedingsmogelijkheden via:

  • gemeenten: Via een persoonsgebonden budget (PGB) als je in aanmerking komt voor hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) of de Wet langdurige zorg (WLZ). Om meer hierover te lezen klik hier,

  • werkgevers,

  • uitkeringsinstanties.

Bij contacten met zorgverzekeraars vermeld dat ik:

  • lid ben van de Vakgroep voor Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW) van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG),


  • opgenomen ben in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).


Ontdek je gevoel is bekend bij zorgverzekeraars a.h.v. AGB-code 90050372.

Voor haptotherapie geldt de medische vrijstelling van omzetbelasting.


    .