Lochem - Vorden | info@ontdekjegevoel.nl | 06-57950582

Behandelingen duren een klein uurtje en kosten voor kinderen/jongeren tot 18 jaar € 67 per keer. Voor een behandeling in de avonduren geldt een toeslag van € 10. Deze tarieven worden niet verhoogd gedurende het behandeltraject. Betaling is per keer aan het einde van onze afspraak. Je kunt in de praktijk pinnen en je ontvangt een factuur.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden, ook zonder verwijsbrief, (een deel van) de behandelkosten als het kind aanvullend verzekerd bent. Voor een eerste indicatie per verzekeraar m.i.v. 1.1.2022 klik hier. Informeer bij de zorgverzekeraar hoe hoog een eventuele vergoeding voor het kind precies is.

Vaak zijn er ook vergoedingsmogelijkheden via:

  • gemeenten: Vergoeding i.h.k.v. jeugdhulp. Als kinderhaptotherapie niet beschikbaar wordt gesteld door gemeenten als zorg in natura, kan de gemeente een persoonsgebonden budget (PGB) hiervoor toekennen. Om meer hierover te lezen klik hier en hier,

  • werkgevers,

  • uitkeringsinstanties.

Bij contacten met zorgverzekeraars vermeld dat ik:

  • lid ben van de Vakgroep voor Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW) van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG),


  • opgenomen ben in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).


Ontdek je gevoel is bekend bij zorgverzekeraars a.h.v. AGB-code 90050372.

Voor kinderhaptotherapie geldt de medische vrijstelling van omzetbelasting.

E-mailen
Bellen