Lochem - Vorden | info@ontdekjegevoel.nl | 06-57950582

Behandelingen duren een klein uurtje. Voor kinderen/jongeren tot 18 jaar geldt een verlaagd tarief van € 70,00 per behandeling. Voor een behandeling in de avonduren geldt een toeslag van € 10. Deze tarieven worden niet verhoogd gedurende het behandeltraject. Betaling is per keer aan het einde van onze afspraak. Je kunt in de praktijk pinnen en je ontvangt een factuur.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden, ook zonder verwijsbrief, (een deel van) de behandelkosten als de ouders aanvullend verzekerd zijn. Voor een eerste indicatie per verzekeraar klik hier. Informeer bij de zorgverzekeraar hoe hoog een eventuele vergoeding voor het kind precies is.

Opmerking 31.1.2023: Mijn behandelingen komen in aanmerking voor vergoeding ook door de VGZ coöperatie. Door een administratieve fout wordt dit echter op dit moment niet aangegeven op hun sites. Naar verwachting zal deze fout binnen een week hersteld worden. Het gaat om de merken VGZ, UnitedConsumers, Univé, Zekur, UMC Zorgverzekering, IZA, IZZ, Zorgzaam. Voor meer informatie neem contact met mij op.

Vaak zijn er ook vergoedingsmogelijkheden via:

  • gemeenten: Vergoeding i.h.k.v. jeugdhulp. Als kinderhaptotherapie niet beschikbaar wordt gesteld door gemeenten als zorg in natura, kan de gemeente een persoonsgebonden budget (PGB) hiervoor toekennen. Om meer hierover te lezen klik hier en hier,

  • werkgevers,

  • uitkeringsinstanties.

Bij contacten met zorgverzekeraars vermeld dat ik lid ben van de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH). Lidmaatschapsnummer 855.

Ontdek je gevoel is bekend bij zorgverzekeraars a.h.v. AGB-code 90050372.

Voor kinderhaptotherapie geldt de medische vrijstelling van omzetbelasting.

E-mailen
Bellen